รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม

ติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม

รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มทั่วประเทศ

ติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม ตามมาตรฐานของอ.ย พร้อมบริการขอเลขหมาย อ.ย ดูแลให้คำปรึกษาจนแล้วเสร็จโครงการ  โรงเรือนผลิตน้ำดื่มตามมาตรฐานสาธารณสุข ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งจะต้องได้รับการออกแบบโรงเรือนหรือ ผังโรงงานผลิตน้ำดื่ม  โดยผู้เชียวชาญที่มีความรู้โดยตรง ภายในโรงเรือนจะต้องประกอบไปด้วยห้องต่างๆ แบ่งแยกไว้เป็นสัดส่วน เช่น ห้องบรรจุ ห้องเครื่อง ห้องล้างภายนอก-ล้างภายใน ห้องสต็อกขวดเปล่า เป็นต้น ด้วยเหตุผลนี้   ทางบริษัทจึงมีการติดตามงานลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นโครงการไปจนถึงเสร็จสิ้นโครงการ เนื่องจากการออกแบบภายในที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน อย. นั้น จะส่งผลเสียต่อลูกค้าเอง นั่นคือ การทุบอาคาร รื้อถอน กั้นเพิ่ม หรือต่อเติม ซึ่งกรณีเหล่านี้ จะทำให้ลูกค้ามีค่าใช่จ่ายและเสียเวลาที่เพิ่มขึ้นตามมาอีกด้วย กรณีที่ผู้ประกอบการท่านใดมีอาคารเก่า ที่ไม่ได้ใช้งาน หรือเพื่อต้องการประหยัดต้นทุนในการก่อสร้าง ทางเราก็พร้อมลงพื้นที่ไปออกแบบอาคารให้พร้อมแบบแปลนโรงงาานผลิตน้ำดื่มไม่ว่าจะเป็น เครื่อง ผลิต น้ำดื่ม หรือขนาดใหญ่  การทำโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กลงทุนเท่าไหร่ ทางบริษัทยินดีให้คำปรึกษา บริษัทมีโรงงานผลิตน้ำดื่มตัวอย่างให้ลูกค้าได้ศึกษาและดูงาน

บริการของเรา

** ลงพื้นที่หน้างานพร้อม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร/โรงเรือน แก่ลูกค้า **

** เรามีแบบแปลนอาคารที่ผ่านมาตราฐานสาธาฯ ให้ลูกค้าได้เลือกก่อนการตัดสินใจก่อสร้างหลายขนาดตามงบประมาณของลูกค้า

** สำหรับลูกค้าที่ต้องการประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างหากมีอาคารเก่าหรืออาคารที่ไม่ได้ใช้งานเราสามารถลงไปออกแบบแปลนอาคารให้ลูกค้าได้ **

** เราช่วยดูแลการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นโครงการไปจนถึงสิ้นสุดโครงการให้คำปรึกษาในการวางระบบท่อระบายน้ำทิ้งภายในอาคาร และการวางจุดไฟต่างๆ เพื่อลงเครื่องจักร

ออกแบบ

ออกแบบระบบโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญซึ่งนำเสนอระบบที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผลิต

คุณภาพการผลิตเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานของเรา เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของท่าน

ติดตั้ง

การติดตั้ง ทำภายใต้มาตรฐานและการออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อเข้ากับพื้นที่และเหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า

บริการ

งานบริการคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด โดยแก้ไขและแนะนำการใช้งานที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของระบบสูงสุด

ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ทำให้มีลูกค้ามากมายที่ไว้ใจในบริการเครื่องกรองน้ำของที่นี่ ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตน้ำและนอกจากนี้ยังไม่หยุดแสวงหาความท้าทายในอุตสาหกรรมใหม่ๆ  เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า คือเป้าหมายสูงสุด สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่02-005-1709  062-419-6446

เครื่องกรองน้ำโรงงานราคาถูก
เครื่องกรองน้ำโรงงานราคาถูก
เครื่องบรรจุน้ำดื่ม 20 ลิตร
เครื่องบรรจุน้ำดื่ม 20 ลิตร
ราคาถังกรองน้ําบาดาล
ราคาถังกรองน้ําบาดาล
ถังกรองสแตนเลส 60 นิ้ว
ถังกรองสแตนเลส 60 นิ้ว
เครื่องล้างถังภายนอก
เครื่องล้างถังภายนอก
เครื่องล้างถังภายใน
เครื่องล้างถังภายใน
เครื่องบรรจุน้ำถ้วย
เครื่องบรรจุน้ำถ้วย
เครื่องบรรจุ 6 หัว
เครื่องบรรจุ 6 หัว
เครื่องล้างถังภายในเอนปั่น
เครื่องล้างถังภายในเอนปั่น
เครื่องล้างขวด 20 หัว
เครื่องล้างขวด 20 หัว
เครื่องล้างไส้กรองเมมเบรน
เครื่องล้างไส้กรองเมมเบรน
สารกรองน้ำ
สารกรองน้ำ

Login