ขั้นตอนการผลิตน้ำดื่มที่ได้มาตรฐาน

ขั้นตอนการผลิตน้ำดื่มที่ได้มาตรฐาน

“น้ำดื่ม” เป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์

เพราะในแต่ละวันผู้คนต้องดื่มน้ำเป็นจำนวนมาก ยิ่งยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีก้าวล้ำเพิ่มมากขึ้นพัฒนาระบบการกรองน้ำที่ได้มาตรฐาน อีกทั้ง ระบบการกรองน้ำไม่มีอะไรซับซ้อน และราคาเครื่องผลิตน้ำดื่มก็ถูกลงด้วย ทำให้เกิดธุรกิจโรงงานผลิตน้ำดื่ม ผู้ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดขายต่างได้ผลประโยชน์จากตรงนี้จำนวนมาก

เพราะฉะนั้น ผู้ประกอบการโรงงานผลิตน้ำดื่มขาย บรรจุขวด ทั้งมือใหม่ และรายเก่า อย่าชะล่าใจไปกับคำว่า “ความต้องการของผู้บริโภคต่อน้ำดื่มที่มีต่อเนื่อง” แต่ควรคำนึงถึงคู่แข่งที่เข้ามาแข่งขันในตลาดน้ำดื่มแบบไม่มีวันจบสิ้นมากกว่า เนื่องจากจำนวนผู้ที่เข้ามาทำธุรกิจนี้มีเป็นจำนวนมาก การแข่งขันจึงค่อนข้างรุนแรง ต้องสนใจศึกษาข้อมูลให้รอบคอบทั้งเชิงรุกและเชิงรับ

การกำหนดราคาของน้ำดื่ม ให้สอดคล้องกับภาวะทั่วไปของตลาดและต้นทุนการผลิต

– การกำหนดราคาตามสภาวะทางการตลาด ผู้ประกอบรายใหม่ควรสำรวจราคาจากผู้ประกอบการรายเดิมในพื้นที่นั้นๆ เพื่อไม่ให้ราคาสูงหรือต่ำเกินไป แต่ส่วนมากผู้ประกอบการน้ำดื่มที่ต้องการหาตลาดจะกำหนดราคาสินค้าต่ำกว่าผู้ประกอบการรายเดิม

– การกำหนดราคาจากต้นทุนการผลิต ซึ่งประกอบด้วย ค่าแรงงาน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าบรรจุภัณฑ์

การส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการธุรกิจโรงงานผลิตน้ำดื่มอาจจะใช้วิธีการดังต่อไปนี้

– ลดราคาสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก

– การให้ของชำร่วยในช่วงเทศกาลสำคัญๆ

-สร้างบัตรสมาชิกประจำ เพื่อมอบผลประโยชน์ให้แก่พวกเขา จะได้รักษาลูกค้าประจำไปนานๆ

โรงงานผลิตน้ำดื่มลงทุนเท่าไหร่
โรงงานผลิตน้ำดื่มลงทุนเท่าไหร่

คนไทยดื่มน้ำบรรจุขวดมานานนับปี

และน้ำดื่มบรรจุขวดมีวางขายกันตามท้องตลาดทั่วไป ส่วนหนึ่งก็เป็นน้ำที่ผลิตจากกระบวนการ RO (REVERSE OSMOSIS) เพราะน่าเชื่อถือในเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัย เมื่อพูดถึงน้ำสะอาด กลุ่มธุรกิจโรงงานผลิตน้ำดื่ม ต้องเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตน้ำดื่มให้เท่าทันความทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนผู้บริโภคทุกคน โดยต้องตรวจเช็ค “ขั้นตอนการผลิตน้ำดื่ม” หรือ “วิธีผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด” เหล่านี้ให้ได้มาตรฐาน

– ขั้นตอนการบรรจุน้ำดื่ม

– ขั้นตอนการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด

– ขั้นตอนการผลิตน้ำดื่ม ro

– กรรมวิธีการผลิตน้ำดื่ม    

– กระบวนการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด

นอกจากนี้ ต้องตรวจสอบระบบกรองน้ำดื่ม และปรับระบบผลิตน้ำดื่มให้เป็นเครื่องกรองน้ำระบบโรงงาน เพื่อให้ธุรกิจโรงงานผลิตน้ำดื่มของคุณได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงงานผลิตน้ำดื่มที่สะอาด ได้คุณภาพมาตรฐาน มีกระบวนการผลิตน้ำดื่มที่ถูกต้อง และที่ขาดไม่ได้เลยคือ โรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก หรือโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดกลาง ที่เป็นอุตสาหกรรมต้องมีเอกสารใบรับรอง อย น้ำดื่มโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด

[บริษัททีที วอเอตร์เทค จำกัด ดูแลให้คำปรึกษาจนแล้วเสร็จโครงการ  โรงเรือนผลิตน้ำดื่มตามมาตรฐานสาธารณสุข ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งจะต้องได้รับการออกแบบโรงเรือนหรือ ผังโรงงานผลิตน้ำดื่ม  โดยผู้เชียวชาญที่มีความรู้โดยตรง ภายในโรงเรือนจะต้องประกอบไปด้วยห้องต่างๆ แบ่งแยกไว้เป็นสัดส่วน เช่น ห้องบรรจุ ห้องเครื่อง ห้องล้างภายนอก-ล้างภายใน ห้องสต็อกขวดเปล่า เป็นต้น ด้วยเหตุผลนี้   ทางบริษัทจึงมีการติดตามงานลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นโครงการไปจนถึงเสร็จสิ้นโครงการ เนื่องจากการออกแบบภายในที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน อย. นั้น จะส่งผลเสียต่อลูกค้าเอง นั่นคือ การทุบอาคาร รื้อถอน กั้นเพิ่ม หรือต่อเติม ซึ่งกรณีเหล่านี้ จะทำให้ลูกค้ามีค่าใช่จ่ายและเสียเวลาที่เพิ่มขึ้นตามมาอีกด้วย กรณีที่ผู้ประกอบการท่านใดมีอาคารเก่า ที่ไม่ได้ใช้งาน หรือเพื่อต้องการประหยัดต้นทุนในการก่อสร้าง ทางเราก็พร้อมลงพื้นที่ไปออกแบบอาคารให้พร้อมแบบแปลนโรงงาานผลิตน้ำดื่มไม่ว่าจะเป็น เครื่อง ผลิต น้ำดื่ม หรือขนาดใหญ่  การทำโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กลงทุนเท่าไหร่ ทางบริษัทยินดีให้คำปรึกษา บริษัทมีโรงงานผลิตน้ำดื่มตัวอย่างให้ลูกค้าได้ศึกษาและดูงาน

บริการของเรา

** ลงพื้นที่หน้างาน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร/โรงเรือน แก่ลูกค้า **

** เรามีแบบแปลนอาคารที่ผ่านมาตราฐานสาธาฯ ให้ลูกค้าได้เลือกก่อนการตัดสินใจก่อสร้าง

** สำหรับลูกค้าที่ต้องการประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างหากมีอาคารเก่าหรืออาคารที่ไม่ได้ใช้งานเราสามารถลงไปออกแบบแปลนอาคารให้ลูกค้าได้ **

** เราช่วยดูแลการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นโครงการไปจนถึงสิ้นสุดโครงการให้คำปรึกษาในการวางระบบท่อระบายน้ำทิ้งภายในอาคาร และการวางจุดไฟต่างๆ เพื่อลงเครื่องจักร

บริษัท ทีทีวอเตอร์เทค จำกัด รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม  84 ถนน ไทยรามัญ แขวง คลองสามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 12150ลูกค้าสามารถมาเยี่ยมชมหรือดูสินค้าที่ร้านได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 หยุดทุกวันอาทิตย์ ต้องการสอบสินค้าหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ 02-009-1978 02-005-1709  097-440-4