สารกรองเรซิน

สารกรองเรซิน

สารกรองเรซิน

สารกรองเรซิน (Cation resin) สารกรองประเภทนี้จะมีอยู่ 2 ประเภทคือเป็นแบบไออ้อนบวก และไออ้อนลบ โดยทั่วไปจะนิยมใช้แบบ แคทไออ้อนเรซิน หรือไออ้อนลบ …

แสดง %d รายการ