เครื่องล้างขวดแก้ว

เครื่องล้างขวดแก้ว

เครื่องล้างขวด

เครื่องล้างขวด แก้ว Semi Auto ผลิตภัณฑ์เสริม นอกเหนือจากการติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำดื่มแล้ว สามารถใช้นำมาล้างภาชนะที่เป็นพลาสติก ตั้งแต่ขนาด350-1,500 ตัวเครื่องมีหลายรุ่นหลายขนาดเฃ่น เครืองล้างขวด 20 หัว  เครื่องล้างขวดน้ำดื่ม  หรืือ สามารถใช้เป็นเครื่องล้างขวดเบียร์ ได้เช่นกัน

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์