เครื่องบรรจุถ้วย

เครื่องบรรจุถ้วย ขนาด 220 ซีซี สำหรับโรงงานผลิตน้ำดื่มหรือสถานที่บรรจุน้ำดื่มนั้นๆเผื่อผลิตไว้จำหน่ายหรือใช้ในหน่วยงานหรือองค์กร เช่นเครื่องบรรจุน้ำถ้วย 8 หลุม เป็นต้น

เครื่องบรรจุน้ำถ้วย 

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์